PPA Innovation  
HOME COMPANY PROFILE PRODUCTS & SERVICES OUR CLIENTS PARTNER SOCIAL RESPONSIBILITY CONTACT US
PRODUCTS & SERVICES

 

  License Plate 2018 (Flex, Automatic License/Number Plate Recognition System)

  

ระบบกล้องอ่านหมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ แม่นยำที่สุดจริง

 

        ด้วยยอดขายอันดับ 1 และคุณภาพความถูกต้องแม่นยำอันดับ 1 ในประเทศไทยตัวจริง ตลอดจนเป็นบริษัทแรกของไทยผู้คิดค้นและพัฒนาระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ ท่านจึงสามารถมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องอ่านหมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ PUTTiPAN License Plate ได้อย่างแท้จริง

        ปัจจุบัน PUTTiPAN License Plate 2018 (Flex) มีความสามารถมากมาย รวมทั้งสามารถรองรับป้ายทะเบียนถยนต์หลากหลายประเภท ทั่วโลก รถจักรยานยนต์(มอเตอร์ไซค์) ละยังสามารถวิเคราะห์ ยี่ห้อ รุ่น ปีรุ่น และ สีรถ ได้อีกด้วย 

        นอกจากนั้นด้วยความเข้าใจเทคโนโลยีหลากหลายถึงแก่นแท้ รวมทั้ง AI, Big Data, LPR, OCR, Image Processing, Cloud, IoT และความสามารถในการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ บวกกับความทุ่มเทพัฒนาอย่างต่อเนื่องนับ 10 ปี เราได้หลอมรวมแก่นของเทคโนโลยีเหล่านี้ไว้ใน PUTTiPAN License Plate อย่างลงตัวจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

 

 

OUR CLIENTS

Related image

Image result for �ระ�รว�มหา���ย �ล���

Image result for �รมศุล �ล���

Image result for ��� �ล���

                    

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

      ให้ความไว้วางใจติดตั้ง PUTTiPAN License Plate เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมกว่า 300 ช่องทางทั่วประเทศ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยที่ประตูทางเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

 กรมศุลกากร

      ให้ความไว้วางใจติดตั้ง PUTTiPAN License Plate รุ่นสูงสุด ที่ด่านศุลกากรตามแนวชายแดนทั่วประเทศ ท่าเรือคลองเตย, ท่าเรือลาดกระบัง, ท่าเรือแหลมฉบัง, และท่าเรืออื่นๆ

 

  กระทรวงมหาดไทย

      ให้ความไว้วางใจติดตั้ง PUTTiPAN License Plate ที่จุดผ่อนผันตามแนวชายแดนทั่วประเทศ

 

 หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่สำคัญอื่นๆ

      กองบัญชาการกองทัพไทย, กองบัญชาการกองทัพเรือ, กระทรวงกลาโหม, สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, กรมทางหลวง, กรมการขนส่งทางบก, สำนักกษาปณ์, กรมธนารักษ์, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), ด่านชั่งน้ำหนังรถบรรทุกทั่วประเทศ, นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, ด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.ภูเก็ต, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ฯลฯ

 

 

 หน่วยงานเอกชนที่สำคัญ

 

Image result for �ู��ี�ม���ย

Image result for �ุ�รอ� �ล��� Image result for สห�ั��� �ล��� Image result for �ส�สิริ �ล���

 

      บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท สหัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด, อาคาร ออลซีซั่น เพลส, โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ, หมู่บ้านและคอโดมิเนียมในเครือ แสนสิริ, ปริญสิริ ฯลฯ

 

 

 

 หน่วยงานต่างประเทศที่สำคัญ

      กระทรวงมหาดไทย ประเทศสิงคโปร์ และหน่วยงานสำคัญอื่นๆอีกกว่า 20 แห่ง ในประเทศสิงคโปร์ ประเทศลาว เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศบรูไน ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ PUTTiPAN License Plate

 

 

 

DETECTOR

เครื่องอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ สามารถทำงานได้ทั้งแบบ 1 เครื่อง และแบบหลายเครื่องทำงานร่วมกันเป็นระบบใหญ่ สามารถเพิ่ม Additional Lane, Command Center หรือ Option อื่นๆได้

 

 ความแม่นยำสูงถึง 95.5% และชื่อจังหวัดแม่นยำสูงถึง 94% จากการใช้งานจริงที่มีทั้งป้ายทะเบียนถลอก มีสิ่งสกปรก ทั้งกลางวันและกลางคืน ฯลฯ

 

 รองรับป้ายทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถทหาร รถตำรวจ รถสถานทูต รถมาเลเซีย และหลากหลายประเทศทั่วโลก

 

 Black List Alert แจ้งเตือน รปภ. ทันทีที่พบรถต้องสงสัย

 

 ตรวจสอบ cross check การเก็บเงิน ค่าจอดรถ, การชั่งน้ำหนักสินค้ารถบรรทุก, ค่าทางด่วน

 เปิดไม้กั้นอัตโนมัติ จากเลขทะเบียน สำหรับลูกบ้านหมู่บ้าน คอนโดมิเนียม บุคคลภายใน

 ค้นหารถหาย รถต้องสงสัย อย่างรวดเร็ว ด้วยปุ่ม Search เลขทะเบียน

 Last Pass ภาพเปรียบเทียบการผ่านเข้าออกครั้งล่าสุดกับภาพปัจจุบัน

 Cloud ดูข้อมูลและควบคุมระบบจากที่ใดก็ได้ทั่วโลก และรองรับโทรศัพท์มือถือ

 Multi Server ดูข้อมูลและควบคุมระบบแต่ละสาขา/พื้นที่ แบบ real time

 วิเคราะห์ประเภทการจดทะเบียนรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น ปีรุ่น และสี

 ติดตั้งง่าย รองรับการเชื่อมต่อผ่านระบบ 3G/4G ไม่จำเป็นต้องเดินสายสัญญาณ  

 LPR Car รองรับการติดตั้งบนรถยนต์

 Mobile LPR เคลื่อนย้ายได้ภายหลัง ติดตั้งเสร็จภายใน 30 นาที

 1 กล้องรองรับมากกว่า 1 ช่องทาง ตามการติดตั้ง

 

PUTTiPAN License Plate MULTI

 อ่านเลขทะเบียนความถูกต้อง 95.5%, ชื่อจังหวัด 94%

 รองรับรถสถานฑูต รถตำรวจ รถทหาร รถมาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย
 
รองรับรถจักรยานยนต์
 ตรวจสอบประเภทจดทะเบียนรถยนต์

 รองรับความเร็วรถยนต์ 240 กม./ชม.

PUTTiPAN License Plate CITY

 อ่านเลขทะเบียนความถูกต้อง 95.5%, ชื่อจังหวัด 94%

 ตรวจสอบประเภทจดทะเบียนรถยนต์

 รองรับความเร็วรถยนต์ 240 กม./ชม.

 

 

PUTTiPAN License Plate BASIC

 อ่านเลขทะเบียนความถูกต้อง 95.5%

 รองรับความเร็วรถยนต์ 240 กม./ชม.

JUNiOR BASIC/CITY

 รับประกันความพอใจราคา

 อ่านเลขทะเบียนความถูกต้อง 90%

 รองรับความเร็วรถยนต์ 30 กม./ชม.

 

 

ADDITIONAL LANE

Upgrade Detector จาก 1 กล้องเป็น 2 กล้องหรือมากกว่า มีรุ่นต่างๆเช่นเดียวกับ Detector

จะต้องสั่งซื้อพร้อมกับ Detector เท่านั้น

 

 

 

COMMAND CENTER

 ดูข้อมูลรวมจากทุก Detector แบบ real time

 ควบคุมระบบทั้งระบบ

 รองรับ Multi Server สำหรับแต่ละพื้นที่/สาขา

 รองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ

 สามารถเลือกได้ทั้งแบบ Cloud Server และแบบติดตั้งที่สำนักงาน

 

 

 

OPTION

BARRIER

 ชุดไม้กั้นอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ

 เปิดไม้กั้นอัตโนมัติสำหรับสมาชิก

 ปิดไม้กั้นอัตโนมัติเมื่อรถผ่านไป

 เจ้าหน้าที่กดปุ่มเปิดปิดไม้กั้น

 

 

DRIVER CAMERA

 กล้องและอุปกรณ์สำหรับบันทึกภาพผู้ขับขี่ด้านกระจกข้าง

 ผู้ขับขี่ต้องลงกระจกลงก่อนถึงจุดตรวจ

 BARRIER CONNECTOR

 UPGRADE เป็นรุ่นสูงขึ้น, รุ่นใหม่ขึ้น

 CAR MAKE/MODEL/COLOR วิเคราะห์สี ยี่ห้อ ของรยนต์

 API หรือ SDK รองรับการพัฒนาระบบเพิ่มเติมโดยลูกค้า และรองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่น

 บริการติดตั้ง ทั่วประเทศ

 บริการช่วยติดตั้ง ทางไกล

 บริการเช่า

 

 

 

 

SYSTEM DIAGRAM

 

 

 

PRICE

 ตัวอย่างราคาชุด 2 กล้อง เริ่มต้นที่ 12x,xxx บาท (รวม Hardware และ Software ไม่รวมค่าติดตั้ง) โดยมีราคาสูงขึ้นตามรุ่นและ option  

 มีส่วนลดตามจำนวนการสั่งซื้อ

 กรุณาสอบถามราคาสำหรับรุ่นและจำนวนที่ท่านต้องการ

 

 

 

CONTACT

 

โทร. 09-3321-4255

สำรอง
:
02-077-1558, 08-9321-2777
Line: ppa_info
Email:
แฟกซ์ 0-2903-0080 ต่อ 1229

สำนักงานขายแบริ่ง
อาคาร เซนต์ ออฟ ลอนดอน
1899/22 ถ.สุขุมวิท109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

สำนักงานใหญ่

41/15 ถ.ประดิพัทธ์ ซอย 25 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105546145004

 

 

 

 


Silver Medal,

International Computer Olympic


Thailand ICT Awards 2007

รองชนะเลิศอันดับ 1 หมวด Security

© Copyright PPA Innovation Co., Ltd. All Rights Reserved 2018