PPA Innovation  
HOME COMPANY PROFILE PRODUCTS & SERVICES OUR CLIENTS PARTNER SOCIAL RESPONSIBILITY CONTACT US
PRODUCTS & SERVICES

 

  License Plate 2018 (Automatic License/Number Plate Recognition System)

  

ระบบกล้องอ่านหมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ

 

        ด้วยยอดขายมากกว่า 900 ช่องทาง และคุณภาพความถูกต้องแม่นยำสูงสุดระดับสากล ตลอดจนเป็นบริษัทแรกของไทยผู้คิดค้นและพัฒนาระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ โดยพัฒนาซอฟต์แวร์อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์เอง ท่านจึงสามารถมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องอ่านหมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ PUTTiPAN License Plate ได้อย่างแท้จริง

        ปัจจุบัน PUTTiPAN License Plate 2018 มีความสามารถมากมาย รวมทั้งสามารถรองรับป้ายทะเบียนถยนต์หลากหลายประเภท ทั่วโลก รถจักรยานยนต์(มอเตอร์ไซค์) ละยังสามารถวิเคราะห์ ยี่ห้อ รุ่น ปีรุ่น และ สีรถ ได้อีกด้วย 

        นอกจากนั้นด้วยความเข้าใจเทคโนโลยีหลากหลายถึงแก่นแท้ ทั้ง Software และ Hardware รวมทั้ง AI, Big Data, LPR, OCR, Image Processing, Cloud, IoT และความสามารถในการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ บวกกับความทุ่มเทพัฒนาอย่างต่อเนื่องนับ 10 ปี เราได้หลอมรวมแก่นของเทคโนโลยีเหล่านี้ไว้ใน PUTTiPAN License Plate อย่างลงตัวจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

 

 

OUR CLIENTS

Related image

Image result for �ระ�รว�มหา���ย �ล���

Image result for �รมศุล �ล���

Image result for ��� �ล���

                    

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

      ให้ความไว้วางใจติดตั้ง PUTTiPAN License Plate เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมกว่า 300 ช่องทางทั่วประเทศ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยที่ประตูทางเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

 กรมศุลกากร

      ให้ความไว้วางใจติดตั้ง PUTTiPAN License Plate รุ่นสูงสุด ที่ด่านศุลกากรตามแนวชายแดนทั่วประเทศ ท่าเรือคลองเตย, ท่าเรือลาดกระบัง, ท่าเรือแหลมฉบัง, และท่าเรืออื่นๆ

 

  กระทรวงมหาดไทย

      ให้ความไว้วางใจติดตั้ง PUTTiPAN License Plate ที่จุดผ่อนผันตามแนวชายแดนทั่วประเทศ

 

 หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่สำคัญอื่นๆ

      กองบัญชาการกองทัพไทย, กองบัญชาการกองทัพเรือ, กระทรวงกลาโหม, สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, กรมทางหลวง, กรมการขนส่งทางบก, สำนักกษาปณ์, กรมธนารักษ์, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), ด่านชั่งน้ำหนังรถบรรทุกทั่วประเทศ, นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, มหาวิทยาลัยบูรพา, ด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.ภูเก็ต, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ฯลฯ

 

 

 หน่วยงานเอกชนที่สำคัญ

 

Image result for �ู��ี�ม���ย

Image result for �า��า� Image result for �ุ�รอ� �ล��� Image result for �ส�สิริ �ล���

 

      บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท สหัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด, หมู่บ้านและคอโดมิเนียมในเครือ แสนสิริ, ปริญสิริ ฯลฯ

 

 

 

 หน่วยงานต่างประเทศที่สำคัญ

      กระทรวงมหาดไทย ประเทศสิงคโปร์ และหน่วยงานสำคัญอื่นๆอีกกว่า 20 แห่ง ในประเทศสิงคโปร์ ประเทศลาว เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศบรูไน ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ PUTTiPAN License Plate

 

 

 

DETECTOR

 เครื่องอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ รองรับการใช้งานหลายหลายรูปแบบเริ่มตั้งแต่ระบบที่เล็กที่สุด 1 กล้อง 1 คอมพิวเตอร์

   สามารถเพิ่มจำนวนกล้องและ upgrade hardware เพื่อรองรับหลายกล้องได้

   สามารถ link ข้อมูลระหว่างเครื่อง detector ด้วยกัน สามารถ link ข้อมูลกับ command center หรือเพิ่ม Option อื่นๆได้

   มีจำหน่ายทั้งแบบ Full System หรือ เฉพาะโปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ

 

 

 ความแม่นยำสูงถึง 95.5% และชื่อจังหวัดแม่นยำสูงถึง 94% จากการใช้งานจริงที่มีทั้งป้ายทะเบียนถลอก มีสิ่งสกปรก ทั้งกลางวันและกลางคืน ฯลฯ

 

 รองรับป้ายทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถทหาร รถตำรวจ รถสถานทูต รถมาเลเซีย และหลากหลายประเทศทั่วโลก

 

 Black List Alert แจ้งเตือน รปภ. ทันทีที่พบรถต้องสงสัย

 

 ตรวจสอบ cross check การเก็บเงิน ค่าจอดรถ, การชั่งน้ำหนักสินค้ารถบรรทุก, ค่าทางด่วน

 เปิดไม้กั้นอัตโนมัติ จากเลขทะเบียน สำหรับลูกบ้านหมู่บ้าน คอนโดมิเนียม บุคคลภายใน

 ค้นหารถหาย รถต้องสงสัย อย่างรวดเร็ว ด้วยปุ่ม Search เลขทะเบียน

 Last Pass เปรียบเทียบรถ กับจุดตรวจล่าสุดที่รถวิ่งผ่าน รวมทั้งภาพรถ สถานที่ เวลา 

 Cloud ดูข้อมูลและควบคุมระบบจากที่ใดก็ได้ทั่วโลก และรองรับโทรศัพท์มือถือ

 Multi Server ดูข้อมูลและควบคุมระบบแต่ละสาขา/พื้นที่ แบบ real time

 วิเคราะห์ประเภทการจดทะเบียนรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น ปีรุ่น และสี

 ติดตั้งง่าย รองรับการเชื่อมต่อผ่านระบบ 3G/4G ไม่จำเป็นต้องเดินสายสัญญาณ  

 LPR Car รองรับการติดตั้งบนรถยนต์

 Mobile LPR เคลื่อนย้ายได้ภายหลัง ติดตั้งเสร็จภายใน 30 นาที

 1 กล้องรองรับมากกว่า 1 ช่องทาง ตามการติดตั้ง

 

Model FLEX KEEN
MULTI CITY BASIC CITY BASIC
อ่านเลขทะเบียนความถูกต้องสูง* 95.5%
อ่านชื่อจังหวัดความถูกต้องสูง* 94% - 94% -
รองรับความเร็วรถ 240 กม./ชม. 30 กม./ชม.
รองรับหลายช่องทาง / / /    
รองรับรถจักรยานยนต์ / / / / /
รองรับรถสถานฑูต รถตำรวจ รถทหาร ไทย /        
รองรับรถกลุ่มประเทศ AEC (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย ฯลฯ) และประเทศจีน

รวมทั้งรถจักรยานยนต์

/        
Auto Detect ประเทศรถยนต์ /        
ตรวจสอบประเภทจดทะเบียนรถยนต์ไทย / /   /  

*ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก

 

 

COMMAND CENTER

 ดูข้อมูลรวมจากทุก Detector แบบ real time

 ควบคุมระบบทั้งระบบ

 Sync ข้อมูลระหว่าง Command Center สำนักงานใหญ่ และ Command Center สาขา/พื้นที่

 มีจำหน่ายทั้งแบบ Full System หรือ เฉพาะโปรแกรม Command Center

 

 

 

OPTION

BARRIER

 ชุดไม้กั้นอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ

 เปิดไม้กั้นอัตโนมัติสำหรับสมาชิก

 ปิดไม้กั้นอัตโนมัติเมื่อรถผ่านไป

 เจ้าหน้าที่กดปุ่มเปิดปิดไม้กั้น

 

 

DRIVER CAMERA

 กล้องและอุปกรณ์สำหรับบันทึกภาพผู้ขับขี่ด้านกระจกข้าง

 ผู้ขับขี่ต้องลงกระจกลงก่อนถึงจุดตรวจ

 BARRIER CONNECTOR

 UPGRADE เป็นรุ่นสูงขึ้น, รุ่นใหม่ขึ้น

 CAR MAKE/MODEL/COLOR วิเคราะห์สี ยี่ห้อ ของรยนต์

 API หรือ SDK รองรับการพัฒนาระบบเพิ่มเติมโดยลูกค้า และรองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่น
 
บริการติดตั้ง ทั่วประเทศ

 บริการช่วยติดตั้ง ทางไกล

 

 

 

 

SYSTEM DIAGRAM

 

 

 

 

CONTACT

 

โทร. 09-5556-9688

สำรอง
: 09-3321-4255,
02-077-1558
Line: 09-5556-9688, 09-3321-4255
Email:
แฟกซ์ 0-2903-0080 ต่อ 1229

อาคาร เซนต์ ออฟ ลอนดอน
1899/22 ถ.สุขุมวิท109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105546145004

 

 

 

 


Silver Medal,

International Computer Olympic


Thailand ICT Awards 2007

รองชนะเลิศอันดับ 1 หมวด Security

 

Last update: May 10, 2019

© Copyright PPA Innovation Co., Ltd. All Rights Reserved 2019