PPA Innovation
HOME COMPANY PROFILE PRODUCTS & SERVICES OUR CLIENTS CAREER SOCIAL RESPONSIBILITY CONTACT US
COMPANY PROFILE

ประวัติและผลงาน
นายพุฒิพันธุ์ พลยานันท์ กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา
American Language Program, California State University, Fullerton, USA, 2002
ปริญญาตรี วศ.บ. (คอมพิวเตอร์) เกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2544
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2540

ประสบการณ์การทำงาน
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีเอ อินโนเวชั่น จำกัด พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน
ประธานทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ พีพีเอ พ.ศ. 2544 - 2546

ความสนใจและโครงการในปัจจุบัน
Security ด้าน Image Processing
ระบบ OCR
ระบบทำความเข้าใจภาษามนุษย์
ระบบสังเคราะห์เสียงภาษาไทย
Natural Language Processing

ประวัติการรับทุนวิจัย
ได้รับพระราชทานทุนวิจัยจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ พีพีเอ ตาทิพย์ ระบบสังเคราะห์เสียงภาษาไทยและซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยให้คนตาบอดสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เหมือนคนปกติ พ.ศ. 2547
ทุนสนันสนุน ระบบสังเคราะห์เสียงภาษาไทย จากคุณชูศักดิ์ วรพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอดวานซ์วิชั่น จำกัด พ.ศ. 2545
ทุนวิจัยต่อเนื่อง (ในโครงการต่างๆ ได้แก่ ระบบปัญญาประดิษฐ์ของหมากฮอร์ส) สำหรับนักศึกษาในโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน จาก สวทช. (สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาสาตร์และเทคโนโลยี) พ.ศ. 2542 จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ทุนวิจัยซอฟต์แวร์รวมทั้งหมดจำนวน 5 ทุน (ได้แก่ ซอฟต์สำหรับงานแปรอักษร) จาก เนคเทค (NECTEC) พ.ศ. 2539-2543

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
2550 - PPA OCR Server ระบบแปลงภาพจาก scanner เป็น text เพื่อให้สามารถค้นหาภายหลังได้สะดวก ใช้สำหรับงานจัดเก็บเอกสารในองค์กรขนาดใหญ่
2549 - PPA Text-to-Speech 2006 ระบบสังเคราะห์เสียงภาษาไทยแบบเสียงธรรมชาติใกล้เคียงเสียงมนุษย์
2548 - PPA License-Plate Recognition ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถภาษาไทย สามารถอ่านเลขทะเบียนรถที่วิ่งผ่านกล้องวงจรปิดได้โดยอัตโนมัติ และสามารถค้นหารถยนต์ที่มีเลขทะเบียนที่ต้องการได้ภายหลัง
2546 - ซอฟต์แวร์ พีพีเอ ตาทิพย์ ซอฟต์แวร์อ่านหน้าจอภาษาไทย ตัวแรกของประเทศไทยที่ ช่วยให้คนตาบอดเข้าสู่สังคมการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นเดียวกับคนสายตาปกติ โดยถือลิขสิทธิ์ร่วมกับ บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลนิธิราชสุดา สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และบริษัท พีพีเอ อินโนเวชั่น จำกัด และได้ทูลเกล้าถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่พสกนิกรผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ
2544 - พีพีเอ สาลิกา ระบบสังเคราะห์เสียงระบบแรกของประเทศไทย ที่สนับสนุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้มอบให้ บริษัท พีพีเอ อินโนเวชั่น เป็นผู้จัดจำหน่าย
2544 - PPA Soundex ระบบวิเคราะห์คำพ้องเสียงภาษาไทย โดยได้มอบให้ บริษัท พีพีเอ อินโนเวชั่น เป็นผู้จัดจำหน่าย
2544 - PPA Wordsegment ระบบตัดคำภาษาไทย โดยได้มอบให้ บริษัท พีพีเอ อินโนเวชั่น เป็นผู้จัดจำหน่าย
2542 - ระบบปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับเกมส์หมากกระดาน ตัวอย่างเช่น หมากฮอร์สและหมากรุกไทย โดยประยุกต์ Memorize Algorithm เข้ากับ Game Theory
2540-2544  - เวบไซต์ www.PPApager.com ให้บริการส่งข้อความเข้าเครื่อง pager แบบไม่จำกัดความยาวข้อความ และไม่จำกัดยี่ห้อ pager เป็นเวบที่มีจำนวนผู้เข้าชมอันดับติดอันดับ Top 5 ของประเทศไทย
2537-2543 - งานวิจัยและนวัตกรรมอื่นๆ ได้แก่ Thai OCR: ระบบอ่านข้อความภาษาไทยจากภาพ, เวบไซต์ส่งข้อความเข้าเครื่อง Pager, เกมส์ Bombman, เกมส์หมากกระดานต่างๆ, เกมส์ Online ต่างๆ, เกมส์ 3 มิติต่างๆ, PPA TU-Code: โปรแกรมสร้างรหัสแปรอักษรอัตโนมัติ, โปรแกรม Plot กราฟ สมการ 2 มิติ และ 3 มิติ, โปรแกรมช่วยสอนคณิตศาสตร์ และ PPA Seamsea: โปรแกรมทำนายโชคชะตาด้วยเซียมซี


งานเผยแพร่ทางวิชาการ
วิทยากร โปรแกรม พีพีเอ ตาทิพย์ งานสัมนมาเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อคนตาบอด: นวัตกรรมเพื่อการลดช่องว่างและสร้างทางเลือกด้าน ICT สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 2547 จัดโดย กองทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ภาษาไทยสำหรับคนตาบอด โดย บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลนิธิราชสุดา และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
แสดงผลงาน โปรแกรม พีพีเอ สาลิกา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2545-2547
Ponyanun, Puttipan, 2003, PPA Salika (Thai Text-to-Speech Synthesis System), Oral Presentation at The First International Symposium on Research-and-Development Innovation Design, Thailand
แสดงผลงาน โปรแกรม พีพีเอ สาลิกา งานไทยไอเดีย 2002 จัดโดย รายการโทรทัศน์ ที่นี่ประเทศไทย
Ponyanun, Puttipan and Keretho, Somnuk, 2001, Analyzing for m-Most Popular Pronunciations of Thai Sentences with Dynamic Algorithm, Poster Presentation at The Fifth National Computer Science and Engineering Conference, Thailand
วิทยากร เรื่องประสบการการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ ให้แก่ ค่ายวิทยาศาสตร์และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาต่างๆ ระหว่าง พ.ศ. 2539-2540


รางวัล
Silver medal, International Olympiads in Informatics (Computer Olympic), South Africa, 1997
Bronze medal, International Olympiads in Informatics (Computer Olympic), Hungary, 1996
รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2544 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กองทุนพัฒนานวัตกรรม สำนักงานความร่วมมือทาง วิชาการของเยอรมันประจำประเทศไทย (GTZ) และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
1 ใน 10 นักศึกษาระยะยาว โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2542 จัดโดย สวทช. (สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาสาตร์และเทคโนโลยี)
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2540 ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
รางวัลนิสิตดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม จำนวน 3 รางวัล จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2540-2543
ชนะเลิศการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับบุคคลทั่วไป ในงาน "สู่ทศวรรษใหม่ IT ไทย" 2540 จัดโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับ เนคเทค (NECTEC
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 จำนวน 3 รางวัล และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม 1 รางวัล รวม 4 รางวัล จากโครงการซอฟต์แวร์ขนาดเล็กระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2539-2542 จัดโดย เนคเทค (NECTEC)
ผู้แทนเยาวชนไทย แข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดโดย สมาพันธ์คอมพิวเตอร์ แห่งภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ (SEARCC) ประจำปี 1995
ปรัชญา
คิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมไทย และสังคมโลก Innovate the world


HOME| COMPANY PROFILE| PRODUCTS & SERVICES| OUR CLIENTS| CAREER| SOCIAL RESPONSIBILITY| CONTACT US
© Copyright PPA Innovation Co., Ltd. All Rights Reserved 2005